onderdeel van
Algemene informatie Projecten Agenda Contact Blog Facebook onderdeel van
Meaningful Music in Health Care
Hanzehogeschool Groningen • Universitair Medisch Centrum Groningen

De levensverwachting van mensen wordt hoger. Het aantal kwetsbare ouderen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen neemt toe. Wat kan live muziek in deze context betekenen?

Literatuuronderzoek wijst uit dat onderzoek naar de heilzame kracht van live muzikale interventies binnen ouderenzorg nog weinig voorkomt. Daarom is in januari 2016 het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, onderdeel van Hanzehogeschool Groningen, samen met de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met het ontwikkelen van 'Meaningful Music in Health Care' (MiMiC). Een artistieke praktijk wordt ingebracht op chirurgische afdelingen van het UMCG. Professionele musici musiceren met en voor patiënten en medisch personeel, bijvoorbeeld aan de koffietafel op de afdeling en in patiëntenkamers. Vanuit het lectoraat Lifelong Learning in Music en de afdeling Chirurgie vindt onderzoek plaats.​

Focus onderzoek UMCG
Binnen de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt onderzoek gedaan naar manieren om het herstel na een operatie te bevorderen. Het is aannemelijk dat muziek een positieve invloed heeft op het herstel na een operatie en dan met name op de mate van pijn, angst en ontspanning die wordt ervaren. Om het effect van muziek aan te tonen worden er verschillende metingen gedaan bij (oudere) patiënten die geopereerd zijn rondom het moment dat er muziek gespeeld wordt. De focus ligt met name op oudere patiënten aangezien deze groep groeiende is door de vergrijzing, maar ook omdat oudere patiënten meer risico lopen op complicaties na een operatie door de fysieke en de geestelijke verouderingsprocessen van het lichaam.

Focus onderzoek Hanzehogeschool Groningen
Het lectoraat Lifelong Learning in Music van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving ontwikkelt in dit onderzoek een innovatieve artistieke praktijk met een focus op oudere patiënten. Kleinschalige participatieve muzieksessies worden 'op maat' ingezet om het welzijn van patiënten te bevorderen. De muzieksessies zijn gericht op individuele of kleine groepen van patiënten en op hun verpleegkundigen bij drie Chirurgische afdelingen van het UMCG. Communicatie en participatie staan centraal in deze sessies. Naast persoonsgerichte improvisatie wordt ook gewerkt met klassiek en populair repertoire.

De inzet van persoonsgerichte muzikale improvisatie als communicatiemiddel kan waardevolle momenten van zingeving en esthetische ervaringen opleveren, zowel voor patiënten als verpleegkundigen. Het onderzoek moet leiden tot inzichten in de effecten van deze praktijk en tot een nieuwe training op het Prins Claus Conservatorium voor masterstudenten en professionele musici.

In het onderzoek zijn twee promovendi actief, waarvan de een zich richt op de persoonsgerichte interactie van musici, patiënten en verpleegkundigen, en de ander kwalitatief onderzoek doet naar de vraag wat deze muzieksessies kunnen betekenen voor verpleegkundigen in hun dagelijkse hectische werksituatie.

Media & symposium
Diverse media hebben aandacht besteed aan de opstart van MiMiC. ‘Muziek bleek een sterk medicijn voor kwetsbare patiënten,’ vertellen lector Rineke Smilde en verpleegkundig onderzoeker Hanneke van der Wal-Huisman in een interview. OOG TV zond een nieuwsitem uit.

In december 2017 worden de resultaten gepresenteerd op een afsluitend symposium.

Betrokken
Universitair Medisch Centrum Groningen: 
Prof. dr. Erik Heineman, hoofd Chirurgie, Dr. Barbara van Leeuwen, chirurg – oncoloog,
drs. Hanneke van der Wal-Huisman, verpleegkundig onderzoeker

Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen: 
Prof. dr. Rineke Smilde, lector Lifelong Learning in Music; Karolien Dons MA, docent-onderzoeker Prins Claus Conservatorium en promovenda Guildhall School of Music & Drama (Londen); Krista Pyykönen M.Mus en M.M.E., docent-onderzoeker Prins Claus Conservatorium en promovenda University of Music and Performing Arts (Wenen)

Het project wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (Banning de Jong Fonds), het Fonds Sluyterman van Loo en de Bavo Stichting.

zorg • dementie • onderwijs • onderzoek Muziek in het Odensehuis Kenniscentrum Kunst & Samenleving • Odensehuis
zorg • muziek • onderwijs • onderzoek Ageless Jazz Kenniscentrum Kunst & Samenleving • ZINN • Dignis| Lentis
fotografie • zorg • onderwijs • onderzoek Anders Belicht III Kenniscentrum Kunst & Samenleving • ’t Blauwbörgje Dignis| Lentis
Meer weten of eigen project inbrengen?

Neem contact op met Saskia van de Ree (projectleider)

Saskia van de Ree (projectleider)
Saskia.ree@gmail.com
06 52463479

Sara Stegen (projectondersteuner)
s.a.stegen@pl.hanze.nl
050 595 1371

Roos Borchers (communicatie)
r.borchers@pl.hanze.nl
050 595 5407